Stichtingspagina YETS Groningen

Op deze pagina vind je de algemene informatie over YETS Groningen, het beloningsbeleid en kun je het jaarverslag en jaarrekening inzien.

Algemene informatie

YETS Groningen
Medanstraat 24
9715 KD Groningen

KvK-nummer – 82269165

IBAN – NL13 RABO 0373 3846 37
RSIN – 862403418
ANBI goedkeurd

ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor de ANBI-status voldoet YETS aandiverse eisen van deBelastingdienst. Zo heeft YETS geen winstoogmerk, heeft het een adequaat beloningsbeleid en zijn diverse stukken beschikbaar gesteld.

Beloningsbeleid
De YETS Foundation huurt haar medewerkers in. De stichting heeft zich daarmee voorzien van een flexibele organisatie. Zolang er projecten zijn, is er werk.
De YETS Foundation hanteert de volgende uitgangspunten voor het beloningsbeleid:

  • Het beloningsniveau van de medewerkers aan onze projecten en de medewerkers van het bedrijfsbureau van onze stichting is gebaseerd op een marktconforme beloning verminderd met een korting die toeneemt naarmate het beloningsniveau hoger is.
  • De ervaring leert dat werken bij onze stichting meer betekent dan alleen geld verdienen en dat ondanks de marktconforme beloning met korting, talentvolle mensen graag bereid zijn voor onze stichting te werken.
  • Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte
    werkzaamheden.

Jaarverslagen & jaarrekeningen

Bekijk hier het Jaarverslag inclusief de Jaarrekening van 2022.

Bekijk hier het Jaarverslag inclusief de Jaarrekening van 2021

Statuten, Bestuur, Beleidsplan & jaaragenda

Bekijk hier de Statuten van de oprichting van YETS Groningen. 

Bekijk hier de bestuursleden van YETS Groningen.

Bekijk hier de hoofdlijnen van het beleidsplan 2022 van YETS Groningen.