Coach Jonah Klapt

Ons verhaal

Jonah is opgegroeid in Groningen en daar heeft sport hem op het rechte pad gehouden. De uren die hij in de sporthal doorbracht werden door leeftijdsgenoten gebruikt om keuzes te maken waar ze jaren later nog steeds de negatieve effecten van voelden. Deze vaak lastige beslissingen werden genomen zonder een rolmodel waar de jongeren naar konden opkijken. Dit gemis en de vaak te hoge kosten om lid te worden van een vereniging was een perfecte mix om jezelf in een kwetsbare positie te brengen. Na drie jaar bij de YETS Foundation te hebben ervaren hoeveel verschil je kan maken door jongeren de juiste aandacht, liefde en voorbeelden te geven heeft hem geïnspireerd om nu in zijn geboortestad hetzelfde te bereiken.

Over YETS

Missie

Inzetten van sport als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en te begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap en deze daardoor te versterken.

Doelstelling

Het voorkomen van maatschappelijke uitval onder kwetsbare jongeren door deelnemers gedurende minimaal 2 schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling.

Visie

Jongeren die op meerdere leefterreinen problemen hebben, lopen het risico op maatschappelijke uitval. Dit ontstaat vaak uit het ontbreken van structuur en de afwezigheid van een rolmodel. Bij de YETS Foundation zijn we ervan overtuigd dat sport, mits op de juiste manier aangeboden, hier invulling aan kan geven. De sport kan hen een identiteit geven en succeservaringen laten beleven. Door kwaliteitsvolle YETS Coaches in staat te stellen ook buiten de lijnen van het veld jongeren te begeleiden, kan er op maatschappelijk vlak veel worden gewonnen. Waar ook ter wereld.

YETS Groningen Team

Jonah Kremer Head Coach YETS

Jonah Kremer

Head Coach & oprichter

Randall Martina

Head Coach

Jurell Thoma

Assistent Coach

"Via YETS help ik de maatschappij weer een stukje mooier worden"

"Believe to achieve"

Hans Marschal

Voorzitter bestuur

Benny van der Reijden

Penningmeester bestuur

Karina Zuiderveen

Secretaris bestuur

YETS Groningen Partners

werkman-vmbo_logo_627x400