Aanpak van
YETS Groningen

YETS Groningen heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. YETS implementeert hiervoor het Amerikaanse schoolmodel in Nederland; sportteams op scholen in aandachtswijken die begeleid worden door een coach die fungeert als rolmodel.
1 %

Van de jongeren van de YETS groep heeft een vmbo-diploma behaald

Een unieke methodiek

Gericht op drie pijlers

Onderwijs geeft ons kennis van de wereld om ons heen en ontwikkelt het perspectief hoe we naar het leven kijken. Het biedt meer mogelijkheden en zekerheid in het nastreven van onze ambities. YETS stimuleert haar deelnemers onderwijs te volgen en helpt hen te motiveren. Het organiseren van verschillende activiteiten en de wekelijkse huiswerkbegeleiding ondersteunt de deelnemers in het succesvol afronden van hun opleiding.

Sport, wanneer op de juiste manier aangeboden, biedt onbetwist mogelijkheden voor het ontwikkelen van competenties en talenten op uiteenlopende vlakken: fysiek, sociaal, mentaal en/of pedagogisch. De YETS-trainers hebben vanuit hun ervaring en in samenwerking met een pedagoog een trainingsprogramma ontworpen dat zich specifiek richt op deze competenties. In combinatie met een hoop plezier tracht YETS de kracht van sport volledig tot zijn recht te laten komen.

Om te kunnen slagen in de maatschappij moet je er aan deelnemen. De stap naar actief burgerschap is voor een groot gedeelte van onze deelnemers te groot om zelfstandig te nemen. YETS maakt de kloof met de maatschappij kleiner door de gemeenschap te betrekken bij haar projecten en vice versa.

Door de gemeenschap actief bij de YETS projecten te betrekken blijft de ‘empowerment’ niet alleen beperkt tot binnen het team, maar reikt deze tot diep de gemeenschap in.

Toepassing

De YETS-methodiek is een toepassing ontwikkeld voor VMBO scholen waar jongeren gedurende twee jaar meedoen aan het project. Zij trainen twee dagen per week mee met het YETS-basketbalteam, eten gezamenlijk, krijgen huiswerkbegeleiding en werken aan sociale integratie.

uit de 142
1

Jongeren die hun YETS certificaat behaalden werden lid van een basketbalvereniging

uit de 142
1

Jongeren die hun YETS certificaat behaalden vonden een bijbaan

Project

Op basis van de toepassing voor VMBO scholen in Nederland draait ons project op één school. [Naam school].

Erkenning methodiek

De interventie YETS (Youth Empowerment Through Sports) is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen van Kenniscentrum Sport erkend in de categorie ‘Goed Onderbouwd’. Een unieke prestatie aangezien de meeste aanvragen eerst nog onder voorbehoud blijven. YETS onthulde de erkenning door de commissie Sport & Bewegen in februari 2018 tijdens de werksessie ‘rolmodellen in het sport en welzijnswerk’.

Gemiddelde beoordelingen

Deelnemers
1
Ouders
1